Władze stowarzyszenia                                                         Prezes Barbara Karwacka


                                


                                                    Wiceprezes mgr Agnieszka Miler - Kawałko
                                                           
 

                                             Skarbnik mgr Kamilla Wesołowska - Czajka