Muzykoterapia

Muzykoterapia jest swoistą metodą psychoterapeutyczną. Wywiera bowiem wpływ leczniczy na osoby poprzez różne elementy i rodzaje muzyki, jak również poprzez zróżnicowane formy odbierania i uprawiania muzyki. Mówiąc inaczej pracownia muzykoterapii pełni funkcję usprawniająco – relaksacyjną. W skład zajęć wchodzą: zajęcia słowno – muzyczne, zajęcia wokalne, gry i zabawy muzyczne, zajęcia indywidualne, ekspresje plastyczne do utworów muzycznych oraz bardzo popularne na naszym warsztacie treningi relaksacyjne. Od marca 2010 roku  na naszym warsztacie istnieje sekcja tańca nowoczesnego. Zespół nosi nazwę "Trzeci wymiar", a jego występy można podziwiać na różnego rodzaju imprezach warsztatowych czy konkursach tanecznych.