Kontakt RAZEMStowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych "Razem"
ul. Kolejowa 2
62 - 200 Gniezno

Tel. 0-61/428-66-80

       693-023-448

E-mail: wesola.k@interia.pl