Sprawozdania
Sprawozdanie za rok 2008 - POBIERZ

Bilans - POBIERZ

Rachunek wyników - POBIERZ

Informacja dodatkowa strona 1 - POBIERZ

Informacja dodatkowa strona 2 - POBIERZ

Informacja dodatkowa strona 3 - POBIERZ

Informacja dodatkowa strona 4 - POBIERZSprawozdanie za rok 2009 - POBIERZ


Bilans - POBIERZ

Rachunek wyników - POBIERZ

Informacja dodatkowa strona 1 - POBIERZ

Informacja dodatkowa strona 2 - POBIERZ

Informacja dodatkowa strona 3 - POBIERZ
Sprawozdanie za rok 2010 - POBIERZ


Bilans - POBIERZ

Rachunek wyników - POBIERZ

Informacja dodatkowa strona 1 - POBIERZ

Informacja dodatkowa strona 2 - POBIERZ

Informacja dodatkowa strona 3 - POBIERZ
Sprawozdanie za rok 2011 - POBIERZ


Bilans - POBIERZ

Rachunek wyników - POBIERZ

Informacja dodatkowa strona 1 - POBIERZ

Informacja dodatkowa strona 2 - POBIERZ

Informacja dodatkowa strona 3 - POBIERZ
Sprawozdanie za rok 2012 - POBIERZ

Bilans - POBIERZ

Rachunek wyników - POBIERZ

Informacja dodatkowa strona 1 - POBIERZ

Informacja dodatkowa strona 2 - POBIERZ

Sprawozdanie za rok 2013 - POBIERZ

Bilans - POBIERZ

Rachunek wyników - POBIERZ

Informacja dodatkowa strona 1 - POBIERZ

Informacja dodatkowa strona 2 - POBIERZSprawozdanie za rok 2014 - POBIERZ

Bilans -
POBIERZ

Rachunek wyników -
POBIERZ

Informacja dodatkowa -
POBIERZSprawozdanie za rok 2015 - POBIERZ

Sprawozdanie -
POBIERZ

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego strona 1 - POBIERZ

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego strona 2 - POBIERZ

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego strona 3 - POBIERZ

Bilans - POBIERZ

Rachunek wyników -
POBIERZ

Informacja dodatkowa -
POBIERZSprawozdanie za rok 2016

Sprawozdanie, cz. 1 - POBIERZ

Sprawozdanie, cz. 2 - POBIERZ

Wprowadzenie - POBIERZ

Bilans - POBIERZ

Rachunek wyników - POBIERZ

Informacje uzupełniające - POBIERZSprawozdanie za rok 2017

Sprawozdanie, cz. 1 - POBIERZ

Sprawozdanie, cz. 2 - POBIERZ

Wprowadzenie - POBIERZ

Bilans - POBIERZ

Rachunek wyników - POBIERZ

Informacja uzupełniająca - POBIERZ


Sprawozdanie za rok 2018

Sprawozdanie, cz. 1-  POBIERZ

Sprawozdanie, cz. 2POBIERZ

Wprowadzenie - POBIERZ

Bilans - POBIERZ

Rachunek wyników - POBIERZ

Informacja uzupełniająca - POBIERZ
Sprawozdanie za rok 2019

Wprowadzenie - POBIERZ

Bilans - POBIERZ

Rachunek wyników - POBIERZ

Informacje uzupełniające - POBIERZ