Jak zostać uczestnikiem WTZ Gniezno ?

            

 

 

          Chcąc ubiegać się o przyjęcie do WTZ złożyć należy:

         

 

          •      podanie o przyjęcie do WTZ   - POBIERZ WZÓR


          •      kartę informacyjną kandydata - POBIERZ WZÓR


          •      ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem

                 uczestnictwa w terapii zajęciowej, wydane przez Powiatowy Zespół

                 ds. Orzekania o Niepełnosprawności


          •      dokumenty medyczne przebiegu choroby