Kliknij klawiszem myszy w dowolne miejsce na stronie, a następnie klawiszem TAB, możesz przechodzić między linkami.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 
 
Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych „Razem” w Gnieźnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej razemgniezno.pl

Oświadczenie sporządzono dnia 16. 09. 2021 r. na podstawie oceny przeprowadzonej przez podmiot zewnętrzny, któremu zlecono przygotowanie strony spełniającej wymogi w/w ustawy.

Data publikacji strony internetowej – 16.11.2011 r.

Data ostatniej aktualizacji strony po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości: 17.08.2021.

Na stronie nie jest dostępny tłumacz migowy.
 
Dane teleadresowe Stowarzyszenia:
 
Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych "Razem"
ul. Kolejowa 2, 62 - 200 Gniezno
 
tel.: 0-61/428-66-80
       693-023-448
 
e-mail: razemgniezno@interia.pl 
 
 
Informację o braku dostępności cyfrowej strony można przesłać drogą mailową: olicom@olicom.pl
 

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://bip.brpo.gov.pl/ 
 
 
 
Dostępność architektoniczna:

Budynek Stowarzyszenia „Razem” jest budynkiem jednokondygnacyjnym, przy wejściu jest łagodny podjazd. W środku znajdują się toalety przystosowane dla osób na wózkach. Na drzwiach pomieszczeń administracyjnych umieszczone są tabliczki z nazwą.

Wzdłuż ścian korytarza zamontowane są poręcze ułatwiające poruszanie się.

Przed budynkiem znajduje się plac, na którym można zaparkować samochód w każdym dowolnym miejscu.

Budynek znajduje się na terenie, na którym zlokalizowane są także różne firmy o takim samym numerze obiektu. Nasz budynek posiada tablicę z pełną nazwą stowarzyszenia, a także z napisem Warsztat Terapii Zajęciowej.
Dostępność
Kontrast
Czarno biały
Białe tło
Podkreślenie odnośników
Sterowanie klawiaturą