Kliknij klawiszem myszy w dowolne miejsce na stronie, a następnie klawiszem TAB, możesz przechodzić między linkami.

Sprawozdania
Sprawozdanie za rok 2008 - POBIERZ

Bilans - POBIERZ

Rachunek wyników -POBIERZ

Informacja dodatkowa strona 1 -POBIERZ

Informacja dodatkowa strona 2 - POBIERZ

Informacja dodatkowa strona 3 - POBIERZ

Informacja dodatkowa strona 4 - POBIERZSprawozdanie za rok 2009 - POBIERZ

Bilans - POBIERZ

Rachunek wyników - POBIERZ

Informacja dodatkowa strona 1 - POBIERZ

Informacja dodatkowa strona 2 - POBIERZ

Informacja dodatkowa strona 3 - POBIERZSprawozdanie za rok 2010 - POBIERZ

Bilans - POBIERZ

Rachunek wyników - POBIERZ

Informacja dodatkowa strona 1 - POBIERZ

Informacja dodatkowa strona 2 - POBIERZ

Informacja dodatkowa strona 3 - POBIERZSprawozdanie za rok 2011 - POBIERZ

Bilans - POBIERZ

Rachunek wyników - POBIERZ

Informacja dodatkowa strona 1 - POBIERZ

Informacja dodatkowa strona 2 - POBIERZ

Informacja dodatkowa strona 3 - POBIERZSprawozdanie za rok 2012 - POBIERZ

Bilans - POBIERZ

Rachunek wyników - POBIERZ

Informacja dodatkowa strona 1 - POBIERZ

Informacja dodatkowa strona 2 - POBIERZ
Sprawozdanie za rok 2013 - POBIERZ

Bilans - POBIERZ

Rachunek wyników - POBIERZ

Informacja dodatkowa strona 1 - POBIERZ

Informacja dodatkowa strona 2 - POBIERZSprawozdanie za rok 2014 - POBIERZ

Bilans - POBIERZ

Rachunek wyników - POBIERZ

Informacja dodatkowa - POBIERZSprawozdanie za rok 2015 - POBIERZ


Sprawozdanie - POBIERZ

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego strona 1 - POBIERZ

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego strona 2 - POBIERZ

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego strona 3 - POBIERZ

Bilans - POBIERZ

Rachunek wyników - POBIERZ

Informacja dodatkowa - POBIERZSprawozdanie za rok 2016

Sprawozdanie, cz. 1 - POBIERZ

Sprawozdanie, cz. 2 - POBIERZ

Wprowadzenie - POBIERZ

Bilans - POBIERZ

Rachunek wyników - POBIERZ

Informacje uzupełniające - POBIERZSprawozdanie za rok 2017

Sprawozdanie, cz. 1 - POBIERZ

Sprawozdanie, cz. 2 - POBIERZ

Wprowadzenie - POBIERZ

Bilans - POBIERZ

Rachunek wyników - POBIERZ

Informacja uzupełniająca - POBIERZSprawozdanie za rok 2018


Sprawozdanie, cz. 1-  POBIERZ

Sprawozdanie, cz. 2POBIERZ

Wprowadzenie - POBIERZ

Bilans - POBIERZ

Rachunek wyników - POBIERZ

Informacja uzupełniająca - POBIERZSprawozdanie za rok 2019


Wprowadzenie - POBIERZ

Bilans - POBIERZ

Rachunek wyników - POBIERZ

Informacje uzupełniające - POBIERZSprawozdanie za rok 2020

Wprowadzenie
- POBIERZ

Bilans - POBIERZ

Rachunek wyników - POBIERZ

Informacje uzupełniające - POBIERZSprawozdanie za rok 2021

Wprowadzenie - POBIERZ

Bilans - POBIERZ

Rachunek wyników - POBIERZ

Informacja uzupełniająca - POBIERZSprawozdanie za rok 2022

Wprowadzenie - POBIERZ

Bilans - POBIERZ

Rachunek wyników - POBIERZ

Informacje uzupełniające, cz. 1 - POBIERZ

Informacje uzupełniające, cz. 2 - POBIERZSprawozdanie za rok 2023

Wprowadzenie - POBIERZ

Bilans - POBIERZ

Rachunek wyników - POBIERZ

Informacje uzupełniające - POBIERZ

Dostępność
Kontrast
Czarno biały
Białe tło
Podkreślenie odnośników
Sterowanie klawiaturą